top of page
friends5.jpg

Stöd och
boende

VÅRT BOENDE

Ett hem för unga

Gustafsbergs Gård har sedan 2016 varit godkända och kontrollerade av IVO att bedriva stödboende för ungdomar mellan 16–20 år. Målet med en placering hos oss är att det ska vara den sista placeringsformen i den unges liv och att vi tillsammans ska sträva mot ett självständigt liv.

gustafsbergsgard6.jpg
gustafsbergsgard3.JPG

Vem bor här?

VÅRA MÅLGRUPPER ÄR

  • Pojkar och flickor som lever i en konfliktfylld eller i en otillfredsställd hemmiljö.
     

  • Pojkar och flickor som är redo för en utslussning från till exempelvis HVB-boenden, familjehem eller liknande boendeformer.
     

  • Pojkar och flickor med social problematik.
     

  • Ensamkommande pojkar eller flickor.

gustafsbergsgard1.JPG
bottom of page